De ontwerper:
Willem Hendrik Gispen werd in 1890  te Amsterdam geboren. 
Na zijn eindexamen aan de HBS in Utrecht werd hij in 1911 leraar in de Franse taal aan een kostschool in Engeland. Zijn interesse voor kunst neemt in Engeland door invloed van de Arts & Craftsbeweging toe. Zijn belangstelling ging echter uit naar kunst en architectuur en na enige tijd keerde hij naar Nederland terug om in Rotterdam de lessen te volgen aan de Academie voor Beeldende Kunsten en technische Wetenschappen. Na beëindiging van deze studie werd hij tekenaar op een architectenbureau en vervolgens ontwerper in een Rotterdamse fabriek van kunstsmeedwerk. Deze arbeid ontwikkelde dusdanig zijn belangstelling dat hij besloot in 1916 zelf een fabriek genaamd Gispen & Co op te richten aan de Coolschestraat te Rotterdam. Gispen begint met twee personeelsleden. De firma voert kunstsmeedwerk en constructiewerk uit. Al in 1917 breidt het bedrijf uit.
 Hij maakt in deze tijd werk dat zeer rijk is aan ornamenten. Daarnaast maakt hij voorwerpen die een eenvoudiger ontwerp hebben. Vanaf 1926 begon hij met de productie van de Giso lampen en in 1930 verscheen de eerste meubelcatalogus. 
n 1933 werd ir. W. van Osselen naast W.H. Gispen directeur. Van Osselen hield zich meer bezig met het zakelijke terwijl W.H. Gispen zich met het ontwerpwerk bezig hield. Van Osselen streefde naar schaalvergroting en het produceren van kantoormeubilair. Schaalvergroting werd bereikt toen het bedrijf in 1934 naar Culemborg verhuisd.
De ontwerper:
André Cordemeyer (1924-1998) werd geboren te Bussum. Hij studeerde werktuigbouwkunde aan de HTS te Amsterdam.

In 1956 werd A.R. Cordemeyer naast Wim Rietveld als ontwerper aangesteld bij de Firma N.V. Gispen. Als industrieel ontwerper zocht Cordemeyer naar nieuwe aanpassingen in productieprocessen, maakte hij gebruik van nieuwe materialen zoals polyester en was hij voortdurend bezig met het verbeteren van bestaande ontwerpen.


De ontwerper:
Christoffel Hoffmann (1893-1985) studeerde in 1914 af aan de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen in Rotterdam op de afdeling decoratieve kunst en kunstnijverheid. Op 27 oktober 1918 kwam hij bij het bedrijf Gispen in dienst als hoofd van de tekenkamer. Al snel was hij de rechterhand van W.H. Gispen.
Nadat W.H. Gispen het bedrijf in 1949 verliet, was het de bedoeling dat Hoffmann hem zou opvolgen als vormgever, maar hij had het te druk met andere, organisatorische, activiteiten binnen de firma en kwam zo nauwelijks aan vormgeven toe. Hoffmann maakte presentatietekeningen voor onder andere de huisapotheek voor prinses Juliana ter gelegenheid van haar huwelijk als geschenk van het Rode Kruis, de speciale verlichtingsornamenten voor het Zeelandia kantoorgebouw te Zierikzee en de leveranties aan S.S. Nieuw Amsterdam van de Holland-Amerikalijn. Vanaf 1953 werd er samen met Hoffmann en Wim Rietveld een designteam gevormd. Rietveld richtte zich daarbij op het ontwerpen van meubelen en lampen voor het woonhuis, terwijl Hoffmann zich concentreerde op nieuwe constructies voor bureaustoelen met draaibare onderstellen.
Bij zijn veertigjarig jubileum in 1958 werd Hoffmann benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
DE GISPEN FABRIEK TE CULEMBORG, 1935
GISPEN STALACHROME RECLAME 1935

Voor al uw meubels en objecten uit de vorige eeuw